Utsmykning

woop woop hejhje

Da Paal-Helge Haugen i 1995, til sin 50-årsdag, fikk parkområdet oppkalt etter seg, bestemte han at der skulle plasseres en rekke kunstverk av fremtredende norske bildekunstnere.
Kunstverkene skulle være en gave til kommunen, slik at Songdalen kunne få sentralt plassert og allmenn tilgjengelig kunstnerisk utsmykking av høy kvalitet.

De bildekunstnerne som er representert, har alle samarbeidet med Paal-Helge Haugen på forskjellige måter, og gjennom mange år. Det er dette samarbeidet som nå avspeiler seg i Haugenparken.

Nedenfor følger en oversikt over kunstverkene og kunstnerne:

 

Kjell Nupen: Stor blå krukke

Kjell Nupen er født 1955 i Kristiansand, og utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf. Han arbeider i en mangfoldighet av teknikker; grafikk, keramikk, skulptur og glassmaleri, men regner seg først og fremst som maler. Han har hatt en lang rekke utstillinger i inn- og utland, i Tyskland, Frankrike og Brasil, og er representert i de største norske kunstmuseene, samt museer i Tyskland, Frankrike og Kina. Han er også kjent for sine mange og store offentlige utsmykkinger, så som Forum Jæren, Hamar Rådhus, Statoil, Norsk Hydro, Geilo kulturkirke, AB6 i København og Viborg Rådhus i Danmark.

På Sørlandet vil han først og fremst være kjent for utformingen av den store Otterdalsparken i Kristiansand, og Søm kirke, der han ved siden av de dominerende glassmaleriene også utførte altertavle, krusifiks og døpefont. Da Sørlandets Kunstmuseum åpnet, var det Kjell Nupen som ble valgt til åpningsutstiller.

Blant samarbeidsprosjektene mellom Nupen og Paal-Helge Haugen kan nevnes det omfattende litografiske ord/bilde-verket «Horisont» (1986), utført i Paris, i nært og daglig samarbeid mellom Haugen og Nupen.

Kjell Nupen gikk bort så altfor tidlig, 12. mars 2014. Vi i Haugenparkens Venner hadde et godt samarbeid med Nupen, og er takknemlig for støtte og hjelp i forbindelse med levering og montering av ny større krukke i den utvidede parken.

 

Gunnar Torvund: Raud profil

Gunnar Torvund ble født 1948 i Nærbø på Jæren, og er bosatt i Kviteseid. Han er først og fremst bildehogger, men har også arbeidet med grafikk og andre papirbaserte teknikker. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Det kongelige Kunstakademi i København. Hans utstillingsaktivitet i inn- og utland er omfattende, spesielt kan det nevnes at han var valgt til festspillutstiller ved Festspillene i Bergen 1987. Arbeider av Torvund er innkjøpt til de viktigste norske museene og samlingene.  Han har også utført utsmykkingsoppdrag  ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Stortinget, Norges Bank, Rikshospitalet og Nordkapp-kapellet, samt ved en rekke andre kirkebygg.

I boken som ble utgitt i forbindelse med Festspillutstillingen 1987, med tekst av kunsthistorie-professor Gunnar Danbolt, er skulpturen som nå står i Haugenparken omtalt og avbildet.

Samarbeidet mellom Torvund og Paal-Helge Haugen inkluderer bl.a. tekst/bilde-verket «Vidde» (Cappelen 1991).

 

Barbro Raen Thomassen: Ni frø-objekter

Barbro Raen Thomasen er født 1955 i Tønsberg. Hun er utdannet ved Ecole des Beaux-Arts i Angers, Frankrike, og ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen. Hennes mange separatutstillinger i inn- og utland omfatter også presentasjoner i Sverige, Danmark, Tyskland og Russland, og hun er representert i mange kunstmuseer - mellom disse er museene i Viborg i Danmark og Toyamuro i Japan. Hun har høstet spesiell anerkjennelse for sine kirkeutsmykkinger, senest i Birkenes kirke og i Bøler kirke i Oslo.

Barbro Raen Thomassen arbeider ofte med ukonvensjonelle teknikker, så som den fotobaserte liquid light-teknikken, og hun har også utført særegne tekstbaserte broderier i storformat. I den senere tid har hun arbeidet med foranderlige og organiske installasjoner, samtidig som hun har nærmet seg det utpreget skulpturelle i en del av sine sine arbeider. I Haugenparken er hennes ni frø-objekter i stein montert i samspill med bassenget i parken.

Raen Thomassen og Paal-Helge Haugen har bl.a. samarbeidet om en utstilling ved Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, de har gjort håndlagede artist's books sammen, og Haugen har skrevet essays om Raen Thomassens kunst.

 

HG-SCENEN:

Det nyeste tilskuddet til parken ble fullført i begynnelsen av mai 2014: Et eget scenebygg, tegnet på dugnad av Strek Arkitekter i Kristiansand. Grunnarbeidene ble likeledes utført på dugnad av Frustøl AS, og selve bygget er en gave til bygda fra det byggfirmaet som stod for oppføringen, HG-bygg, ved Helge Gausdal. Derfor har også scenen offisielt fått navnet HG-scenen.

Bygget er kledd i smalt eikepanel utvendig og innvendig, og korresponderer på den måten med to av de nyere større byggene i sentrumsområdet, Rådhuset og Menighetshuset. Ved større konserter kan scenen utvides i forkant. I sin faste form kan scenen benyttes til konserter og andre arrangementer som ikke har behov for stor rigg, og ellers av de frivillige krefter - kor, kulturskole m.v. - som måtte ønske det. All bruk er gratis.

Med sin materialbruk, og ikke minst ved sin særpregede form, fremstår scenen visuelt som en del av skulpturparken, og viser at man også gjennom arkitektoniske konstruksjoner kan gi bidrag som har en selvstendig kunstnerisk verdi. 

 

I tillegg til de nevnte kunstneriske arbeidene rommer parken også fire kvadratiske steinplater med tekst, utformet og skrevet av Paal-Helge Haugen.

Disse er utført spesielt for parken. Haugenparken er Songdalens s.k. tusenårssted, og dette er markert ved en stor sirkelrund steinplate med en spiralformet tekst av Paal-Helge Haugen. Under denne platen er plassert en stålbeholder med innlagte gjenstander og skriftstykker som dagens innbyggere, særlig barna, symbolsk har adressert til fremtidens beboere av kommunen. 

haugenparken.no