Støttespillere

woop woop hejhje

Høsten 2012 stod Haugenparken ferdig.

Og vi er veldig fornøyd med hvordan den fremstår nå.

Vi har et mål om å holde den like fin i fremtiden, og utvikle den videre.

 • Ukentlig vedlikehold
 • Bord og benker
 • Lyssetting av parken
 • Gratis konserter
 • Mer kunstnerisk utsmykning 

Vårt spørsmål er derfor:

Har deres firma (eller enkeltperson) anledning og ønske om å være med å bidra litt til dette?

For å oppnå vår målsetning om vedlikehold, utvikling og underholdning er vi helt avhengige av økonomisk hjelp, derfor håper vi at både private og næringslivet vil bidra til dette.

Vi ønsker en park hvor barn kan utfolde seg og leke, alle kan sitte og hygge seg, og som hele bygda føler en tilknytning til.

Vi har stiftet «Haugenparkens Venner» som skal være med å dra dette lasset.

Kontakt oss så ordner vi med faktura !

Haugenparkens Venner  - Postboks 106 - 4685 Nodeland

post@haugenparken.no

org: 998.355.958

Konto: 3090.14.23411 / Søgne og Greipstad Sparebank

Pr dato er disse med som støttespillere: 

 • Agder Biltilpasning Eiendom
 • Aasen gartneri
 • BayAuto
 • Blink hus
 • Bertel O. Steen
 • Frustøl as
 • Germann Finsådal 
 • Grødum stillasutleie
 • HG-Bygg
 • Hortemo kolonial 
 • HRT AS
 • Hærås Elektro As
 • Kiwi Brennåsen 
 • Lions 
 • Logomotivet 
 • Lykseth Kjøkken
 • Neumann Mjåvann
 • Nobovent As   
 • Nodeland Handelsforretning Joker 
 • Per Hagen 
 • Ramirent 
 • Rolands As
 • Scootipuff Norge
 • Shell Nodeland
 • Skrefjell AS / auto.gby.no 
 • Songdalen Kommune 
 • Stensland Eiendom 
 • Stifelsen GRIP
 • Strek arkitekter
 • Stålprofil Sør
 • Søgne og Greipstad Sparebank 
 • Tratec Agdermaskin 
 • Åsmund Kulien